Kickball Playoffs

Tuesday Coed Kickball / Fruitville (Winter 2016)

PLAYOFFS Back to Schedule

Playoffs

Semifinals
Mar 8 
1)
 
  Ballsagna [1]
 
 
4)
 
  Kickelob Ultras [2]
 
 
Mar 8 at 8:00 PM
Fruitville Park - Field 2
2)
 
  Keeping it Fair... [4]
 
 
3)
 
  Playing for Beers [0]
 
 
Mar 8 at 7:00 PM
Fruitville Park - Field 2
Finals
Mar 8 
4)
 
  Kickelob Ultras [0]
 
 
2)
 
  Keeping it Fair... [7]
 
 
Mar 8 at 9:00 PM
Fruitville Park - Field 2